Trick of the week #35

  • Zveřejněno: 3 October 2016
  • Autor: Daniel Konečný

CZ: Inspirace z jiného odvětví skilltoys!
EN: Inspired by another skilltoy!