Trick of the week #55

  • Zveřejněno: 20 February 2017
  • Autor: Daniel Konečný

CZ: Káčování nabízí tolik možných variací triků, jen je objevit!
EN: Top spinning offers so many trick variations, just to discover them!