Trick of the week #73

  • Zveřejněno: 26 June 2017
  • Autor: Daniel Konečný

CZ: Dnes si procvičíme whipy levou rukou.
EN: Today we're going to practice left-handed whips.