Trick of the week #96

  • Zveřejněno: 4 December 2017
  • Autor: Daniel Konečný

CZ: Prvně roztoč destičku a potom nech káču spadnout na provázek.
EN: Spin the button first and then let the top fall on the string.