Káčeři spolu soutěží mnoha různými způsoby, zde se můžete dočíst o těch nejčastějších, se kterými se můžete setkat.

Freestyle

Asi nejpoužívanější způsob soutěžení je s freestyly. Každý káčer si připraví na předem určenou dobu (často 1, 2 nebo 3 minuty) svoji vlastní volnou sestavu ve které může volně měnit káči a dělat jakékoliv triky dle své libosti. K sestavě si káčer vybere i vlastní muziku, které může do rytmu přizpůsobit svoje triky. Jeho počínání na pódiu hodnotí odborná porota. Někdy (např. Worlds 2010) soutěžili hráči zvlášť s fixní a zvlášť s ložiskovou káčou, poté se výsledky z obou freestylů sečetly a ukázaly finální pořadí.

Hodnocení - Rozhodčí počítají kladné a zaporné body (na tzv. clickerech). Kladné body se dávají za velkou obtížnost triků a jejich bezchybné a plynulé provedení. Naopak záporné body dostane soutěžící za provedené chyby, neúmyslné upadnutí či zastavení káči a zamotaný provázek. Rozhodčí dále hodnotí tzv. performance, čili celkový vzhled vystoupení. Vyšší hodnocení "perfa" dostanete při komunikaci s publikem, zapracování triků do hudby a při lepším obecném dojmu z vystoupení. Body se počítají jenom v době, kdy hraje hudba. Technické provedení a performance jsou poté v určitém poměru (často 70% a 30%) sečteny a určí vítěze.

Pravidla - Všechna pravidla by měla být uvedena na webu samotné soutěže, ale ty nejdůležitější části jsou většinou stejné. Soutěžící může káčovat pouze s těmi káčami, které měl na pódiu před začátkem freestylu. Pokud mu kdokoliv podá jinou káču, automaticky porušuje pravidla a rozhodčí rozhodnou o trestu (diskvalifikace nebo nepočítání bodů s podanou káčou). Dalé jeho hudba nesmí obsahovat žádné sprosté, nenávistné, rasitické a jiné nějak urážející části textu v jakémkoliv jazyce. Při porušení je soutěžící automaticky diskvalifikován.

Ukázka freestylu, Tyler Young, World Spintop Contest 2013, 2. místo.

Comba

Soutěžící dostane určitý počet pokusů (většinou bývají 3), kdy má 1 nához na provedení svého comba. Na pódiu jsou všichni soutěžící seřazení v řadě vedle sebe, kteří se střídají s předváděním jejich comb. Na jedno combo bývá většinou časový limit 1 minuta, jinak končí se zastavením káči. Podle původních pravidel by první hod měl být s fixní káčou, druhý s ložiskovou a třetí libovolně podle výběru soutěžícího, ale toto pravidlo se příliš nepoužívá (navíc vzniká problém ohledně káčí s jednosměrným ložiskem). Po celou dobu hodnotí comba odborná porota, tedy dává body + a -, body navíc za přesáhnutí hranice 30s/45s/60s délky comba. Body za jednotlivá comba poté sečte nebo vybere to nejlepší (podle pravidel soutěže) a určí vítěze. Soutěžící většinou v pozadí doprovází hudba vybraná zvukařem (DJem).

Ukázka prvního kola soutěžení tímto stylem na European Spintop Championship 2012.

Povinné triky

Při soutěžení v kategorii s povinnými triky je dán seznam několika triků, které soutěžící postupně provádí před porotou (většinou 2 porotci). Hodnotí se dvěma způsoby. Buď hráč má hráč 2 pokusy na provedení, za provedení triku na první pokus dostane 5 bodů, na druhý pokus 3 body, pokud se mu nepodaří trik ani na druhý pokus, nedostane žádný bod. Poté se body sečtou a vyhrává hráč s největším počtem bodů za všechny triky dohromady. Při druhém postupu (jmenuje se Sport ladder) má hráč na každý trik 1 pokus a může si dovolit 1 chybu, při druhé chybě hráč končí. Zapíše se poslední trik, který hráč provedl správně, kdo se dostane nejdál, vyhrává. Při shodě (stejném počtu bodů nebo posledním triku, platí pro obě varianty) hráči soutěží v tzv. tie breaku. Jde o jeden předem určený trik, kteří musí remízující hráči předvést. Ten, který ho zvládne víckrát bez chyby, vyhrává. Plno dalších informací o Sports Division verzi z Worldsů a US Nationals najdete na stránkách Jorgeho.

Seznam triků ze Sports Division:

Pořadí triku Jméno triku Počet bodů
01. Spinner 1 bod
02. Big Scoop 1 bod
03. Bull's eye do Frisbee 1 bod
04. Skyrocket 1 bod
05. Boomerang 1 bod
06. Boomerang pod nohou 1 bod
07. Merry-Go-Round (MGR) 1 bod
08. Hackey Top 1 bod
09. Arm Walker (fixní hrot) 1 bod
10. Crazy 8 (3 opakování) 1 bod
11. Trapeze 1 bod
12. Bull's eye do 2 palcového terče 2 body
13. Boomerang za zády 2 body
14. Wire Walker (fixní hrot) 2 body
15. Rock the Baby (2 opakování) 2 body
16. Hop the Fence (3 opakování) 2 body
17. Gyroscopic Flop 2 body
18. Mach 5 2 body
19. Around the World 2 body
20. Dive Bomber 2 body
21. Corkscrew 2 body
22. Short Circuit (fixní hrot) 3 body
23. Cable Car (fixní hrot) 3 body
24. Roller Coaster na ruku (fixní hrot, 10 opakování) 3 body
25. Time Warp 3 body
26. Bermuda Triangle 3 body
27. Whip Catch 3 body
28. Lasso Catch 3 body
29. Roller Coaster na provázek (fixní hrot, 10 opakování) 4 body
30. Drumbeat (fixní hrot, 10 opakování) 4 body
31. Upside-down Merry-Go-Round 4 body
32. Barrel Rolls (5 opakování) 4 body
33. Trapeze za zády + Lasso 4 body
34. One Hand Trapeze 4 body
35. One Hand Lasso 4 body
36. Joker Choker (fixní hrot, 10 opakování) 5 bodů
37. One Hand Lasso za zády 5 bodů
38. Magnetic Wire Orbits/Satellites (fixní hrot, 10 opakování) 5 bodů
39. Pirouette 5 bodů
40. Bull's-eye do víčka od lahve 6 bodů

Doplňkové soutěže

Na mnohých akcích se konají soutěže spíše pro pobavení káčerů, kde se ocení pouze vítěz.

Corkscrew Challenge - V této soutěži jde o to, který soutěžící dá největší počet omotání provázku kolem ruky při triku Corkscrew. Musí použít pouze jeden provázek na roztočení káči i na Corkscrew. Začíná se na určitém základním počtu a postupně se vždy zvýší o 1 omotání, hráč má na provedení 3 pokusy. Vyhrává ten, který zvládne nejvíce otoček kolem ruky. Každý úspěšný pokus musí končit 5 vteřinovým točením káči na ruce. Stejná varianta se dá použít i u triku Staircase to heaven.

Video z Corkscrew Challenge na Worldsech 2009, společně i s oficiálním světovým rekordem Jorgeho Alcoze (11 omotání kolem ruky) v čase 5:44.

Battle - Při battle soutěžích s káčou hodí všichni svoji káču do "battle arény", vyhrává ten, kterému se bude točit nejdéle. Počítá se s tím, že káči budou do sebe navzájem narážet.

Na následujícím videu se můžete podívat na Spintop Battle z US Nationals 2008.